Chúng tôi là ai

11/06/2015

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với các sản phẩm chủ lực là cao su và hơn 15 loại cây ăn trái. Các dự án nông nghiệp nằm tại 3 quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia. Nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của chúng tôi. Trong những năm qua, sự phát triển không ngừng của Công ty chính là nhờ sức mạnh của tập thể Ban Lãnh đạo và đội ngũ nhân viên luôn hết mình xây dựng Công ty. Chúng tôi đã làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, chăm lo đời sống, điều kiện sinh hoạt và làm việc của cán bộ nhân viên, đặc biệt là ở các vùng dự án mới tại Lào và Campuchia. Các chế độ ưu đãi được áp dụng thích hợp đã kích thích người lao động không ngại xa nhà đến công tác tại các vùng dự án mới. Chính những yếu tố đó đã làm nên thương hiệu HAGL Agrico ngày hôm nay.