Quản trị Doanh nghiệp

11/06/2015

Công ty chúng tôi luôn tuân thủ và áp dụng các chuẩn mực quản trị liên quan đến việc sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết minh bạch hóa các hoạt động của Công ty. Xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo ra một nền văn hóa doanh nghiệp tiên tiến. Phân bổ và sắp xếp các nguồn lực phù hợp theo năng lực và chuyên môn, nỗ lực về tổ chức tạo ra sự hoàn hảo trong các hoạt động và điều hành. Ngoài ra chúng tôi còn khuyến khích nhân viên tự trau dồi và nâng cao trình độ, tổ chức các khóa đào tạo nội bộ ngắn hạn nhằm triển khai công nghệ, quy trình làm việc mới, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thường xuyên cử nhân viên tham gia các buổi hội thảo, các khóa đào tạo huấn luyện do các tổ chức thực hiện.

Quy chế quản trị Công ty HAGL Agrico: File download