Tiêu thụ năng lượng điện

11/06/2015

Công ty đã giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ trong các hoạt động vận hành nhà máy chế biến xưởng sửa chữa, bơm nước, tưới nước bằng việc áp dụng các biện pháp thiết thực như:

-          Thay thế dần các loại dụng cụ và thiết bị cũ như bóng đèn dây tóc và bóng đèn huỳnh quang bằng loại bóng đèn LED.

-          Sử dụng bình nước nóng dùng sức nóng mặt trời.

-          Xây dựng hệ thống kênh thuỷ lợi để lợi dụng trọng lực đưa nước về các hồ chứa để tưới cho vườn vây.

-          Phổ biến và thực hiện các quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.