Xử lý chất thải

11/06/2015

Nhằm đảm bảo rác thải và chất thải rắn không gây hại đến môi trường, Công ty đã thực hiện biện pháp tiết kiệm, tái chế nguyên vật liệu và giảm thiểu tối đa chất thải ra môi trường với các giải pháp cụ thể như sau:

-            Bao đựng phân chuồng: Hàng năm, Công ty dùng bao sợi nylon để đựng phân chuồng phân phối đến các nông trường, có 50% trong đó được tái sử dụng để thu góm tác thực vật như quả hỏng, cành lá…

-            Công ty sử dụng thùng giấy carton để đựng trái cây xuất ra thị trường, đây là loại vật liệu dễ dàng phân huỷ sinh học, thân thiện với môi trường.

-            Ống nước tưới các loại (ống PVC, HDPE, LDPE) đượcc sử dụng để tưới cho các vườn cây. Ống được qua sử dụng bị hư hỏng được đưa về các nhà máy của Công ty để tái chế với tỷ lệ lên đến 90%.

-            Công ty sử dụng nguồn phân chuồng sẵn có trong chăn nuôi bò để bón lót và bón thúc cho cây trồng.

-            Nỗ lực giảm xả thải vào môi trường bằng nhiều biện pháp có thể như áp dụng công nghệ mới, đầu tư thiết bị và cơ sở hạ tầng, tối ưu hóa quá trình sản xuất, lựa chọn sản phẩm và quá trình sản xuất thân thiện môi trường. Đồng thời, trong các nhà máy sản xuất chế biến hiện tại Công ty luôn ưu tiên việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải, thu gom các chất độc hại trước khi thải ra môi trường, áp dụng các biện pháp quản lý để cách ly chất thải