Ông Trần Bá Dương

12/01/2021

 

 

Năm sinh: 1960

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Công tác hiện nay tại HAGL Agrico: Chủ tịch HĐQT

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải

- Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải 

- Chủ tịch HĐ Thành viên Công ty TNHH Sản xuất Heo giống & Thức ăn Chăn nuôi Việt Đan