Con người của chúng tôi

11/06/2015

Xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh để tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Vì thế, công tác nhân sự được thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi là những người được tuyển chọn kỹ càng, có năng lực, chuyên môn và có nhiệt huyết với công việc. Với tinh thần “Đoàn kết là sức mạnh”, tập thể Ban Lãnh đạo và nhân viên Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế HAGL chung sức chung lòng trên hành trình phấn đấu hướng đến sự thành công.