Ngành Cao su

12/06/2015

Hiện Công ty vẫn đang duy trì và chăm sóc 30.525 ha cao su tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Công ty đang vận hành 01 nhà máy chế biến mủ cao su có công suất 25.000 tấn/năm tại Lào.