Chiến lược kinh doanh

02/06/2015

- Định vị là Công ty nông nghiệp đẳng cấp khu vực Châu Á và hàng đầu Việt Nam.

- Sản phẩm chủ lực là cây ăn trái. Công ty cũng sẽ đầu tư chế biến sâu sau thu hoạch để gia tăng giá trị sản phẩm và đa dạng hoá nguồn cung sản phẩm cho thị trường.

- Lợi ích cốt lõi cho khách hàng là sự an tâm đối với sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu HAGL Agrico do tính rõ ràng và minh bạch trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Mục tiêu phát triển bền vững:

- Tăng trưởng bền vững về doanh thu và lợi nhuận nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư.

- Phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường và chia sẻ cho cộng đồng xã hội các giá trị lợi ích mà mình thu được từ hoạt động đầu tư và kinh doanh.

- Tạo việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương.