Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẨN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Địa chỉ15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại : (+84) 269 2222 285

Email: hoanganhagrico@hagl.com.vn

Website: www.haagrico.com

 

 

 

 

Các phòng ban