Ngành cây ăn trái

14/06/2017

Từ năm 2016, HAGL Agrico đã chuyển hướng sang trồng cây ăn trái và xác định đây là mảng kinh doanh chủ lực đem lại doanh thu bền vững cho Công ty. Tính đến ngày 31/12/2020, tổng diện tích cây ăn trái đã trồng là 19.707 ha, trong đó 8.794 ha đã đi vào khai thác với các sản phẩm chủ lực là Chuối, Mít, Xoài, và các loại cây ăn trái khác. Đây là các loại cây ăn trái phù hợp với khí hậu nhiệt đới, ngắn ngày và mang lại giá trị kinh tế cao.

Trong đó, Chuối tươi đang là sản phẩm chủ đạo mang lại nguồn thu lớn nhất cho Công ty. Với ưu thế về quy mô lớn, nguồn hàng cung ứng đều quanh năm với chất lượng ổn định theo tiêu chuẩn Global GAP,  sản phẩm chuối tươi của HAGL Agrico đã có mặt tại hầu hết các chuỗi siêu thị lớn của Trung Quốc. Ngoài ra,  HAGL Agrico cũng  đang dần mở rộng thị trường sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, và Singapore.