Chính sách bảo vệ môi trường

02/06/2015

Dưới tác động tiêu cực do các hoạt động của con người, môi trường thế giới đang ngày càng trở nên khắc nghiệt. Việt Nam xếp thứ 5 toàn cầu về thiệt hại do biến đổi khí hậu và cũng nằm trong nhóm các nước chịu nhiều tác động tiêu cực khác như phá rừng, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên. Với hoạt động kinh doanh chủ lực là nông nghiệp, HAGL Agrico luôn coi trọng các hoạt động sản xuất, kinh doanh mang tính chất phát triển bền vững. Trong các vấn đề môi trường được cho là trọng yếu, Công ty đã đưa ra những nhóm giải pháp chính để từ đó xây dựng một kế hoạch chi tiết xoay quanh định hướng đã đề ra.